Оперативтік өнер және тактика кафедрасы

Оперативтік өнер және тактика кафедрасының бастығы

полковник

Оперативтік өнер және тактика кафедрасы «Әскери істегі 7м 12101-Менеджмент» мамандығы бойынша мамандар даярлау үшін университеттің негізгі оқу – ғылыми бөлімшелерінің бірі болып табылады.

Кафедраның негізгі міндеттері:

1. Қазақстан Республикасының және ҰҚШҰ елдерінің Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары үшін офицер кадрларын даярлау мақсатында оқу жұмысын жоғары әдістемелік және ғылыми деңгейде ұйымдастыру және өткізу;

2. Оқытылатын офицерлердің жеке басын жан-жақты және үйлесімді дамытуға, олардың қазіргі заманғы жалпыәскери ұрыс мәселелерінде кәсіби білімі, дағдылары мен дағдылары бар жалпыәскери командирлер ретінде әскери-кәсіби қасиеттерін қалыптастыруға қатысу;

3. Әскери теорияны дамытуға, әскерлердің жауынгерлік қабілеттілігі мен жауынгерлік әзірлігін арттыруға бағытталған кафедра бейіні бойынша ғылыми зерттеулерді орындау;

4. Профессор – оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру;

5. Оқу және материалдық-техникалық базаны дамыту және жетілдіру;

6. Кафедраның оқу қызметін қамтамасыз ету үшін оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми материалдарды дайындау және басып шығару.

Оқу пәндері:

– «Оперативтік өнер негіздері және тактика».