Әскери ғылыми-зерттеу орталығы

1998 жылғы 6 мамырда Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің № 93 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери-ғылыми орталығы – 10234 әскери бөлімі құрылды. Әскери-ғылыми орталыққа Қарулы Күштер құрылысы саласында әскери теориялық, арнайы зерттеулер жүргізу, сондай-ақ Қарулы Күштер түрлері мен олардың инфрақұрылымдарын қамтамасыз етудің әскери-техникалық бағдарламаларын әзірлеу міндеті жүктелген.

Әскери-ғылыми орталық әскери академияның жанында Департамент құқығында Қорғаныс министрлігінің ғылыми мекемесі ретінде құрылды (жалпы саны – 56 штаттық бірлік) және заңды тұлға мәртебесі, дербес балансы, есеп айырысу және өзге де шоттары, мөрі, мөртабандары және баспа органы болды. Академияның құрамында орталық құрудың мақсаты Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде бар ғылыми әлеуетті шоғырландыру, профессорлық-оқытушылық құрамды, адъюнкттерді және әскери академияның тыңдаушыларын қолданбалы және іргелі зерттеулерге тарту болып табылады.

2003 жылдан бастап әскери-ғылыми орталық «10234 әскери бөлімінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2003 жылғы 14 желтоқсандағы № 414 бұйрығына сәйкес ғылыми орталық болып қайта құрылды, 34 штаттық бірлікке дейін қысқарып, Ұлттық қорғаныс университетінің құрамына құрылымдық бөлімше ретінде кірді.

2014 жылдан бастап ұйымдастыру іс-шараларына байланысты Ұлттық қорғаныс университетінің Ғылыми орталығы ҰУ ғылыми-зерттеу институты болып өзгертілді.

Ғылыми-зерттеу институты-ғылыми жұмыстың перспективалық және жылдық жоспарларына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарына тапсырыстарды орындайтын университеттің негізгі құрылымдық бөлімшесі.

Басқару

Әскери-ғылыми зерттеу орталығы басқармасы:

 • ғылыми жұмысты жоспарлау және талдау басқармасы
 • әскери өнерді зерттеу Басқармасы
 • әскери тарихты зерттеу, оқыту және тәрбиелеу мәселелері басқармасы
 • ВВТ саласындағы арнайы зерттеулер басқармасы
 • Редакциялық-баспа бөлімі

Басшылық құжаттар

Ғылыми жұмыс басшылық құжаттарға сәйкес ұйымдастырылған:

 1. Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407.
 2. Приказ МО РК от 13.09.2011г. № 376 «Об утверждении Инструкции по организации научной работы в ВС РК».
 3. Приказ МО РК от 20.09.2007г. № 268 «О совершенствовании научной работы в ВС РК».
 4. Приказ МО РК от 17.10.2012г. № 741дсп «Об утверждении перспективного плана научной работы в ВС РК на 2013-2015 годы».
 5. Приказ МО РК № 23 дсп от 17 января 2012 года «Стратегия развития военной науки».
 6. ГОСТ 15.101-98. «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».
 7. ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
 8. ГОСО РК 5.03.011-2006. «Научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях».
 9. ГОСО РК 5.01.024-2008. Стандарт 7. «Научно-исследовательская работа».
 10. ГОСО РК 5.03.014-2006 «Образование высшее профессиональное. Учебные и научные лаборатории вузов. Основные положения».

Негізгі бағыттары

Университетте ғылыми жұмыстың негізгі бағыттары мен міндеттері ҚР ҚМ Мемлекеттік тапсырыстарын келесі бағыттар бойынша орындау болып табылады:

 1. жалпы тактика (бригада деңгейі) және жедел өнер (РгК, әскер түрі, Қарулы Күштер түрі) бойынша әскери өнер мәселелерін, жауынгерлік әрекеттер мен операцияларды дайындау және жүргізу тәсілдерін зерттеу;
 2. әскери оқыту мен тәрбиелеу, әскерлердің жауынгерлік дайындығы мен күнделікті қызметін ұйымдастыру, гуманитарлық (жаратылыстану) ғылымның әскери мәселелері мәселелерін зерттеу;
 3. қару-жарақ пен әскери техника саласында әскери-арнайы зерттеулер жүргізу;
 4. әскери тарих, әскери өнер тарихы, Қарулы Күштердің құрылысы мен даму тарихы, қарулы күрестің құралдары мен тәсілдерін дамыту перспективаларын ескере отырып, олардың жауынгерлік дайындығы мен жауынгерлік қабілетін арттыру проблемалары бойынша зерттеулерді орындау .

Негізгі нысандары

Университеттегі ғылыми жұмыстың негізгі формалары:

 1. ғылыми-зерттеу жұмыстары (тапсырыс бойынша, бастамашылық);
 2. тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (КББ кәсіпорындарымен және ғылыми ұйымдарымен бірлесіп қатысу);
 3. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері үшін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;

  оқу-жаттығуларда, жауынгерлік, жедел, жұмылдыру даярлығының іс-шараларында, әскерлер мен штабтардың күнделікті қызметінде, қару-жарақ, әскери техника, әскери мүлік көрмелерінде зерттеулер;

 4. ғылыми еңбектер (монографиялар, ұсынымдар, ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есептер, ғылыми баяндамалар, мақалалар, хабарламалар), оқу және әдістемелік құралдар (оқулықтар), энциклопедиялар (сөздіктер) әзірлеу;
 5. рецензиялау, ғылыми-зерттеу жұмысына қорытынды беру, ғылыми еңбек;
 6. ғылыми конференциялар, кеңестер, семинарлар өткізу;
 7. ғылыми конкурстар мен байқаулар өткізу;
 8. магистранттар мен докторанттардың зерттеу жұмыстарына басшылық, кеңес беру және оппоненттеу;
 9. докторанттарға ғылыми дәреже беру жөніндегі диссертациялық кеңестердің жұмысына қатысу;
 10. ғылыми еңбектерді, конференциялар материалдарының жинақтарын (форумдарды, семинарларды, кеңестерді), мерзімді ғылыми басылымдарды жариялауға дайындау жөніндегі редакциялық-баспа қызметі;
 11. қару-жарақ пен әскери техника үлгілерін әзірлеу, жасау, жаңғырту және сынақтан өткізу жөніндегі өнеркәсіп жұмыстарының әскери-техникалық сараптамасы;

 12. өнертапқыштық жұмыс.