"ҚК Бас штабы академиясы" факультеті

Университет бастығының орынбасары – «Қарулы Күштері Бас штабы академиясы» факультетінің бастығы

генерал-майор

Жоламанов Асқар Ахметұлы

Факультет қызметінің басты мақсаты ғылыми-педагогикалық бағыттар бойынша жедел-стратегиялық, стратегиялық басқару деңгейлері мен докторантураның жоғары білікті әскери кадрларын даярлау болып табылады.

Факультет Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери басқару органдарында және қызмет саласы мемлекеттің әскери қауіпсіздігі мен қорғанысын қамтамасыз етуді қамтитын мемлекеттік басқару органдарында қызмет өткеру үшін мамандар даярлауды жүзеге асырады.

Оқу үдерісі барысында магистранттар мен докторанттар әскери өнер теориясы мен практикасы, жедел-стратегиялық және жедел бірлестіктерді басқару бойынша дағдылар мен дағдыларды меңгереді, қалыптасқан әскери-саяси жағдайды бағалауға және оның даму тенденцияларын болжауға, сондай-ақ негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін ойлаудың сыни және талдамалық түрлерін дамытады.

Оқыту бағдарламасында оқу – жедел сапарлар, тағылымдамалар (әскери, ғылыми, педагогикалық) сияқты практика түрлері көзделген, оның барысында магистранттар мен докторанттар алған теориялық білімдерін бекітеді, практикалық дағдыларын жетілдіреді және елдің қорғаныс-өнеркәсіптік кешенінің басқару органдарының, ғылыми мекемелері мен кәсіпорындарының міндеттерімен, практикалық қызметімен танысуға мүмкіндік алады.

Жүйелі негізде командалық-штабтық оқу-жаттығулар, мемлекеттік органдардың өкілдерін тарта отырып, стратегиялық әскери ойын өткізіледі.

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, Бас штаб факультетінің түлегіне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кафедраларда міндетті және бейіндік пәндер оқытылады, магистранттардың магистрлік диссертацияларын әзірлеу, алдын ала қорғау, ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі.

Факультет кафедралары:
– стратегия және ұлттық қауіпсіздік кафедрасы;
– жедел өнер және әскери тарих кафедрасы;
– мемлекеттік, әскери басқару және құқық кафедрасы.

Факультеттің негізгі міндеттері:
– әскери және мемлекеттік басқару саласында мамандар даярлау;
– Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жоғары және аға офицерлерін жедел-стратегиялық даярлау;
– мемлекеттік азаматтық қызметшілер қатарынан Қазақстан Республикасының Қорғаныс және қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы атқарушы билік органдарының басшы қызметкерлерін даярлау;
– әскери ғылым, әскери саясат мәселелеріне іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу. Мемлекеттің қауіпсіздігін, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын салудың, дайындаудың, қолданудың және қамтамасыз етудің практикалық мәселелерін қамтамасыз ету;
– жедел-стратегиялық бейіндегі ғылыми-педагогикалық және ғылыми кадрларды даярлау.

Факультеттің негізгі функциялары:
– факультеттегі магистранттардың оқу қызметінің жұмыс оқу жоспарларына сәйкес жоспарлау және ұйымдастыру;
– магистранттардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын бақылау;
– оқу топтарын қалыптастыру, бірінші курсқа қабылдау және курстан курсқа ауыстыру туралы бұйрықтардың жобаларын дайындау;
– сабақ кестесін, емтихандар мен сынақтар кестесін жасауға қатысу, олардың сапасы мен орындалу барысын бақылау;
– мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес оқу жоспарлары мен оқу-әдістемелік кешендердің әзірленуін ұйымдастыру және бақылау;
– факультет кафедраларының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және үнемі жетілдіру;
– факультет магистранттарының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру;
– факультет магистранттарының жеке жұмыс жоспарларының орындалуын ұйымдастыру, есепке алу және бақылау;
– университеттің қабылдау комиссиясының жұмысына қатысу;
– факультеттің оқу, ғылыми, әдістемелік мәселелері бойынша құжаттаманы жүргізу және есепті деректерін, сондай-ақ факультет мамандықтарын аттестаттау үшін қажетті құжаттаманы дайындау;
– оқу сабақтарын өткізу кезінде магистранттар мен профессор-оқытушылар құрамының өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу және шаралар қабылдау.