Әскери және мемлекеттік басқару кафедрасы

Әскери және мемлекеттік басқару кафедрасы бастығының МУА

полковник

Исаинов Кайдар Ергалиевич

Әскери және мемлекеттік басқару кафедрасы «Әскери істегі стратегиялық менеджмент» мамандығы бойынша ҚР ҚК-нің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың жедел-стратегиялық (стратегиялық) басқару буындарының әскери кадрларын даярлауды, сондай-ақ мемлекеттің ұлттық, әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалпы жүйесінде мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстарында оқытуды жүзеге асырады.

Кафедра қызметі:

  1. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету;
  2. Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау;
  3. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру және өткізу;
  4. Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;
  5. Магистрлік диссертацияларға, магистранттар мен докторанттардың жобаларына ғылыми жетекшілік ету;
  6. Кафедраның бейіндік және базалық пәндері бойынша оқу бағдарламаларының жобаларын, құрылымдық-логикалық схемаларды әзірлеу.

Оқу пәндері:
– Әскери және мемлекеттік басқару;
– Әскерлерді басқару (с);
– Әскери саясаттану және геосаясат;
– Мемлекеттің қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы заңнамасы;
– Кәсіби коммуникация және ғылыми қызмет;
– Стратегиялық басқару;
– Халықаралық әскери құқық.