Әскери-гуманитарлық ғылымдар факультетінің тілдер кафедрасы

Әскери-гуманитарлық ғылымдар факультетінің тілдер кафедрасының бастығы

полковник

Исеев Руслан Рафаэльевич

2014 жылғы 1 тамызда құрылған. Әскери-гуманитарлық ғылымдар факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының міндетті жоғары оқу орны компонентінің базалық пәндер циклы шеңберінде өткізілетін тілдік оқу пәндері бойынша білім алушылар арасында оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу, шығармашылық және тәрбие жұмысын жүзеге асырады (магистратура мен докторантура мамандықтарының барлық бағыттары).

Кафедра қызметінің негізгі мақсаты білім алушылардың ғылыми зерттеулерді тиімді және мамандық бойынша практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Кәсіби бағытталған тілдік құзыреттілікті тиімді меңгеруі үшін жағдай жасау болып табылады.

Кафедрада «Кәсіби-бағытталған қазақ тілі», «Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын)», «Кәсіби-бағытталған шетел тілі (неміс)», «Кәсіби қазақ тілі», «Кәсіби ағылшын тілі» және «Кәсіби неміс тілі» пәндері бекітілген.