logo

Негізгі міндеттер

Магистратура бағдарламалары бойынша стратегиялық, жедел-стратегиялық және жедел-тактикалық басқару буынының әскери кадрларын даярлау

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары (докторантура) бойынша жоғары білікті ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау)

Әскери кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

Іргелі және қолданбалы әскери-ғылыми зерттеулер жүргізу