logo

Магистранттардың қорытынды аттестациясы


Магистранттардың қорытынды аттестациясы

2024 жылдың 13 мен 17 мамыр аралығында Қазақстаң Республикасының Ұлттық қорғаныс университетінің магистранттарының қорытыңды аттестациясы өтті.

  Кешенді мемлекеттік емтиханға 9 мамандық «22 біліктік» бойынша 159 магистрант жіберілді.

Қорытынды аттестаттау ұйымдастыру мен өткізудің жалпы тәтібі Қазақстаң Республикасының Қорғаныс министірлігіне ведомстволық бағанысты әскери, оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне, аралық және қорытыңды аттестатталуына ағымды бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстаң Республикасы Қорғаныс министірлігінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №32 бұйрығына сәкес айқындалған.

       Әр мамандық (біліктік) бойынша магистранттарды қорытыңды аттестаттаудан өткізу үшін комиссия құрамы тағайындалды.