Жан-жақты қамтамасыз ету факультетінің инженерлік әскерлері және радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау және экологиялық қауіпсіздік кафедрасы

Жан-жақты қамтамасыз ету факультетінің инженерлік әскерлері және радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау және экологиялық қауіпсіздік кафедрасының бастығы

полковник

Булембаев Болат Алимканович

Инженерлік әскерлер және радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау және экологиялық қауіпсіздік әскерлері кафедрасы: магистратура – «7М12101 – Әскери істегі Менеджмент» (инженерлік әскерлерді жедел-тактикалық басқару); «7М12111 – Әскери істегі радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау және экология» мамандықтары бойынша басқарудың жедел-тактикалық буынының магистранттарын даярлауды жүзеге асырады (Әскерлерді жедел-тактикалық радиациялық, химиялық және биологиялық қорғауды басқару).

Кафедра қызметі:

  1. Қазіргі заманғы жалпы әскери  операцияда инженерлік әскерлердің құрамаларын (бөлімдерін) инженерлік қамтамасыз етуді және басқаруды ұйымдастыру саласында Қарулы Күштер үшін офицерлік кадрлардың білімі, іскерлігі, дағдылары мен кәсіби қасиеттері бар жоғары білікті мамандарды даярлау мақсатында жоғары теориялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде оқу және әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;
  2. Инженерлік қамтамасыз етуді ұйымдастыру және инженерлік әскерлерді жауынгерлік қолдану, әскерлердің жауынгерлік қабілеттілігі мен жауынгерлік әзірлігін арттыру саласындағы әскери теорияны дамытуға бағытталған ғылыми зерттеулерді орындау;
  3. Оқу қызметін қамтамасыз ету үшін оқу басылымдарын (оқулықтарды, оқу (оқу-әдістемелік) құралдарын, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін), оқу-әдістемелік және ғылыми материалдарды дайындау және шығару;
  4. Университеттің оқу-әдістемелік басқармасымен және кафедраларымен бірлесіп оқу бағдарламаларын, жұмыс оқу жоспарларын, мамандарды даярлаудың құрылымдық-логикалық схемаларын және оқу сабақтарының кестелерін әзірлеуге қатысу.

Кафедраның негізгі міндеттері:

  1. Біліктілік сипаттамаларының талаптарына жауап беретін офицерлердің кәсіби деңгейін көтеру.
  2. Магистранттардың басқарудың тактикалық және оперативтік-тактикалық деңгейінде инженерлік қамтамасыз етуді және РХБ қорғауды ұйымдастыру және жоспарлау негіздерін меңгеруі, ұрыста және операцияда инженерлік әскерлер және РХБ қорғау әскерлер әскери бөлімдер мен бөлімшелерді жауынгерлік қолданылуы.
  3. Жауынгерлік және жұмылдыру дайындығының маңызды элементтерін, бөлімдер мен бөлімшелерді қатаң және үздіксіз басқаруды, инженерлік және РХБ қорғау қару-жарақ пен құралдарды сауатты қолдану.
  4. Қиын жағдайда ұзақ, белсенді жауынгерлік операцияларды ұйымдастыру және жүргізу кезінде түпнұсқа және батыл шешімдерді дамыту дағдыларын жетілдіру.
  5. Магистранттарға жоғары ерік қасиеттерін тәрбиелеу, психологиялық дайындық, жағдайдың кенеттен және күтпеген өзгеруі кезінде күшті ерік-жігер мен өзін-өзі басқаруды дамыту.
  6. Кафедраның оқу қызметін қамтамасыз ету үшін оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми материалдарды дайындау және басып шығару.

Оқу пәндері:
– жауынгерлік және операцияны инженерлік қамтамасыз ету;
– инженерлік әскерлер бөлімдері мен бөлімшелерінің тактикасы;
– инженерлік-техникалық қамтамасыз ету;
– инженерлік әскерлерді жауынгерлік және жедел даярлау;
– кедергілер, олардың құрылысы және ұрыста және операцияда еңсеру;
– позициялар мен аудандардың бекініс жабдықтары;
– жолдар, көпірлер мен өткелдер;
– инженерлік қамтамасыз ету және РХБ әскерлерді қорғау (басқа мамандықтар үшін);
– ұрыста және операцияда радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау;
– радиациялық, химиялық және биологиялық қорғауды техникалық қамтамасыз ету;
– қорғаныс РХБ әскерлерінің бөлімдері мен бөлімшелерінің тактикасы;
– қорғаныс РХБ әскерлерін жауынгерлік және жедел даярлау.