Әскери-гуманитарлық ғылымдар факультетінің әскери тарих және құқық кафедрасы

Әскери-гуманитарлық ғылымдар факультетінің Әскери тарих және құқық кафедрасының бастығы заң ғылымдарының докторы, профессор,

полковник

Ещанов Алмаз Шүкірұлы

Әскери тарих және құқық кафедрасы «8D12102 Әскери тарих» мамандығы бойынша докторанттарды дайындайды, және 2023 жылдан бастап «7М12105 Әскери істегі құқықтану» (қашықтықтан оқу) магистратура мамандығы бойынша дайындайды.

Кафедра қызметі:

 1. Әскери тарих және құқық саласында Қарулы Күштері үшін офицерлік кадрлардың білімі, дағдысы, дағдысы және кәсіби қасиеттері бар жоғары білікті мамандарды даярлау мақсатында оқу-әдістемелік жұмысты жоғары теориялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде ұйымдастыру және жүргізу.
 2. Әскери тарих пен құқықты дамытуға бағытталған ғылыми зерттеулерді орындау;
 3. Оқу қызметін қамтамасыз ету үшін оқу басылымдарын (оқулықтар, оқу құралдары, пәндеодің оқу-әдістемелік кешендері), оқу-әдістемелік және ғылыми материалдарын дайындау және шығару;
 4. Университеттің оқу-әдістемелік бөлімдерімен бірлесіп оқу жоспарларын, жұмыс оқу жоспарларын, оқу кестелерінің мамандарын даярлаудың құрылымдық-логикалық сызбаларын жасауға қатысу.

  Оқу тәртібі:

Докторантура

 1. Әскери ғылымның теориясы және әдіснамасы.
 2. Қарулы Күштердің құрылу тарихы.
 3. Мемлекеттік және әскери басқару тарихы.
 4. Қазақстанның әскери тарихы.
 5. XX-XXI ғасырдағы жергілікті соғысының тарихы.
 6. Отан тарихы.
 7. Қазақстан тарихының тарихнамасы.
 8. Деректану теориясы.

 Магистратура

 1. Әскери ғылымның теориясы және әдіснамасы («БШ ҚР ҚК Академиясы» факультеті үшін).
 2. Әскери тарих тарихнамасы.
 3. Әскерлерді құқықтық қамтамасыз ету.
 4. Халықаралық гуманитарлық құқық.
 5. Ұлттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету.
 6. Әскери заңнаманың өзекті мәселелері.
 7. Құқықбұзушылықты алдын алудың өзекті мәселелері.
 8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл.
 9. Бейінді пәндерді оқыту әдістемесі.