Шетелдік әскери қызметкерлерді дайындау кафедрасы

«Біліктілікті арттыру институты» факультеті шетелдік әскери қызметкерлерді дайындау кафедрасы меңгерушісі

Лукманов Роберт Николаевич

«Біліктілікті арттыру институты» факультетінің шетелдік әскери қызметшілерді даярлау кафедрасы шетелдік әскери қызметшілерді «Әскери істегі Менеджмент» мамандығы бойынша (жедел-тактикалық және жедел-стратегиялық деңгейлерде) оқытуды және орыс тілін шет тілі ретінде қарқынды оқыту курстарын өткізуді жүзеге асырады.

Кафедра қызметі:
1) кафедра пәндері бойынша оқу сабақтарының барлық түрлерін ұйымдастыру және өткізу;
2) ҚМ әскери-оқу орындарының, ҚР басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру және қайта даярлау;
3) тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес деңгейде алыс шет елдер армиясының шетелдік өкілдері ретінде орыс тілін оқыту;
4) кафедра бейіні бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау;
5) білім алушыларды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру және оқыту нысандары мен әдістерін жетілдіру;

Оқу пәндері:
– кәсіби коммуникация теориясы;
– заманауи педагогикалық технологиялар;
– білім берудегі Менеджмент;
– жоғары әскери мектептің педагогикасы;
– әскери басқару әлеуметтануы;
– әскери әлеуметтану және психология;
– шетелдік әскери қызметшілерге арналған орыс тілі.