Әскерлерді материалдық-техникалық қамтамасыз ету факультетін ұйымдастыру кафедрасы

Әскерлерді материалдық-техникалық қамтамасыз ету факультетін ұйымдастыру кафедрасының бастығы

полковник

Кожахметов Бахыт Рызаевич

«Материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру кафедрасы» 2019 жылы МТО әскерлер факультетінің құрамында құрылды. «МТО ұйымдастыру кафедрасы» факультеттің негізгі оқу-ғылыми бөлімшелерінің бірі болып табылады және «шығарушы» кафедра мәртебесіне ие.

Кафедраның негізгі міндеттері:
1. Бейіндік магистратура мамандығы үшін кафедра пәндері бойынша сабақтар өткізу:
«7м12102-Әскери істегі Логистика «(«материалдық-техникалық қамтамасыз етуді басқару» біліктілігі»).
2. «8d12103 – қару-жарақ және әскери техника» мамандығы, Философия докторы (PhD) дәрежесін бере отырып, күндізгі және қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша докторантурада ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау).
3. Магистратураның басқа мамандықтары үшін МТО әскерлер факультеті кафедрасының пәндері бойынша сабақтар өткізу.
4. МТО мамандары офицерлерінің біліктілігін арттыру курстарында кафедра пәндері бойынша сабақтар өткізу.
5. Қазақстан Республикасының және ҰҚШҰ елдерінің Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары үшін офицер кадрларын даярлау мақсатында сабақтарды ұйымдастыру және өткізу.
6. ҚР ҚК МТҚ теорияларын дамытуға бағытталған кафедра бейіні бойынша ғылыми зерттеулерді орындау.
7. МТО оқытушылар құрамы мен мамандарының біліктілігін арттыру.
8. Оқу және материалдық-техникалық базаны дамыту және жетілдіру.
9. Кафедра қызметін қамтамасыз ету үшін оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми материалдарды дайындау және басып шығару.